Title: Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
Other Titles: Wiretapping and Interception of Telecommunications
Authors: Tůmová, Andrea
Advisor: Škvain Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Fastner Jindřich, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38265
Keywords: odposlech;záznam;telekomunikační provoz;zjišťování údajů;elektronická komunikace;orgány činné v trestním řízení;trestní řízení
Keywords in different language: wiretapping;interception;recording;telecommunication traffic;data retention;electronic communication;law enforcement authorities;criminal proceedings
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá institutem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle českého právního řádu. Představuje odposlech jako nástroj orgánů činných v trestním řízení, který používají k objasňování a dokazování páchané trestné činnosti. Zabývá se oběma instituty, které trestní řád subsumuje pod společný název "odposlech a záznam telekomunikačního provozu", a to jednak odposlech podle § 88 trestního řádu, jednak zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu podle § 88a trestního řádu. Pokouší se o rozbor aktuálně platné právní úpravy a rozvádí její některé problematické aspekty.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the institution of wiretapping and recording of telecommuniacation traffic according to Czech law. Diploma thesis presents interception like a tool for law enforcement to detect and prove criminal offenses. The interpretation is divided into two different institutes, which are defined by the Criminal Procedure Code. These are, on the one hand, the interception and recording of telecommunications traffic pursuant to § 88 of the Code of Criminal Procedure, and the identification of data on the already executed telecommunications operation pursuant to § 88a of the Criminal Procedure Code. The diploma thesis attempts to introduce the applicable legal legislation for the wiretapping and introduce some of the problematic aspects of wiretapping.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPOdposlech.pdfPlný text práce750,24 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Tumova.pdfPosudek vedoucího práce955,23 kBAdobe PDFView/Open
op.p. tumova.pdfPosudek oponenta práce812,42 kBAdobe PDFView/Open
pr. Tumova.pdfPrůběh obhajoby práce561,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.