Title: Analýza veřejně dostupných dat o silniční dopravě
Other Titles: Analysis of Publicly Available Data of Road Traffic
Authors: Klika, David
Advisor: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Pícha Petr, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38296
Keywords: simulace silniční dopravy;veřejně dostupná data;analýza;transformace;zdroje dat
Keywords in different language: road traffic simulation;publicly available data;analysis;transformation;data sources
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou veřejně dostupných dat o silniční dopravě. V první až třetí části práce je objasněna teorie týkající se simulace silniční dopravy. Tyto poznatky jsou dále uplatněny v analytické a praktické části práce. Ve čtvrté a páté části jsou analyzovány zdroje vstupních dat se zaměřením na data z dopravního portálu Plzeňského kraje. V šesté části je na základě provedené analýzy navrženo několik způsobů transformace veřejně dostupných dat do podoby uplatnitelné v simulaci silniční dopravy. Sedmá část práce prakticky demonstruje navržené transformace na množině testovacích dat. V poslední části je zhodnocena navržená metodika a způsoby transformace.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis of publicly available data of road traffic. In the first to third part of this thesis the underlying theory of traffic simulation is explained. These findings are then used in analytical and practical parts of the thesis. The fourth and fifth part analyses possible sources for input traffic data with main focus being traffic portal of Pilsen Region. In the sixth part, based on the analysis, a number of transformations of publicly available traffic data are proposed. In seventh part practical demonstrations of proposed transformations are shown on a test data set. Last part of this thesis evaluates used methodology and transformations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klika-A15B0296P-Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
A15B0296P Posudek.pdfPosudek oponenta práce24,06 kBAdobe PDFView/Open
A15B0296P Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce40,87 kBAdobe PDFView/Open
A15B0296P Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce61,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.