Title: Návrh a realizace vysokonapěťového zkušebního systému podle požadavků zákazníka
Other Titles: Design and implementation of a high-voltage test system according to the customer's requirements
Authors: Kolínský, Vladimír
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38308
Keywords: vysokonapěťový tester;testování;relé;beckhoff;dat3805;bezpečnost;test vysokým napětím;test izolačního odporu;test průchodnosti
Keywords in different language: high voltage tester;testing;high voltage relay;beckhoff;dat3805;high voltage test;insulation resistance test;continuity test
Abstract: Cílem této práce je navrhnout, sestavit a naprogramovat vysokonapěťový testovací systém, podle požadavků zákazníka a poté ověřit jeho funkčnost a bezpečnost. V systému jsou použity komponenty firmy SPS electronic (vysokonapěťový tester HA1885B a vysokonapěťová relé). Systém je řízen pomocí softwaru DAT3805, který vyvíjí sama firma SPS electronic, a Beckhoffu BK9100 od firmy Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. Program DAT3805 slouží k nastavení a vyhodnocení testů.
Abstract in different language: The goal of this work is to design, build and program high voltage test system, according to customer requirements and then verify its functionality and safety. Components of SPS electronic (high voltage tester HA1885B and high voltage relays) are used in the system. The system is controlled by the DAT3805 software developed by SPS electronic, and by Beckhoff BK9100 developed by Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. The DAT3805 program is used to set and evaluate tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
078593_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce879,59 kBAdobe PDFView/Open
078593_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
078593_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.