Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKydlíčková, Jarmila
dc.contributor.authorBřezovská, Andrea
dc.contributor.refereeLoudová, Soňa
dc.date.accepted2012-06-08
dc.date.accessioned2013-06-19T06:56:47Z
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:56:47Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-26
dc.identifier45934
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3830
dc.description.abstractV bakalářské práci se v úvodu teoretické části zabývám dějinami infekčního lékařství a vznikem prvních infekčních oddělení v nemocnicích. V další části se věnuji porovnání provozu infekčních klinik v polovině 20. století a v současnosti (počátek 21. století). V poslední kapitole teoretické části srovnávám za stejná období vývoj ošetřovatelské péče a kompetence všeobecných sester. V diskuzi rozebírám přínos hlavních pramenů literatury, shrnuji získané poznatky a subjektivně hodnotím rizika infekčních nemocí.cs
dc.format49 s. (99708 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45934-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinfekční nemocics
dc.subjectléčbacs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectkompetence všeobecné sestrycs
dc.subjectprovoz infekčních oddělenícs
dc.subjectzdravotnická dokumentacecs
dc.titleVývoj ošetřovatelské péče v oboru infektologiecs
dc.title.alternativeDevelopment in the field of nursing care infectologyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis in the introduction to the theoretical part deals with the history of infectious medicine and creation of the first department of infectious diseases in hospitals. The next section is devoted to comparing infectious clinics operating in the mid-20th century and at the present (early 21st century). The last chapter of theoretical part is comparing the development of nursing care and competence of nurses for the same periods. In the discussion, I analyze the contribution of the main sources of literature, summarize the lessons learned and I evaluate subjectively the risks of infectious diseases.en
dc.subject.translatedinfectious diseasesen
dc.subject.translatedtreatmenten
dc.subject.translatednursingen
dc.subject.translatedcompetence of general nurseen
dc.subject.translatedfunction of infection departmentsen
dc.subject.translatedmedical documentationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,98 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Brezovska.jpgPosudek vedoucího práce122,19 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Brezovska.jpgPosudek oponenta práce109,01 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Brezovska.jpgPrůběh obhajoby práce103,52 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.