Title: Provoz a projekční příprava malé vodní elektrárny
Other Titles: Operation and projection preparation of the small hydro power plant
Authors: Täuber, Jan
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38312
Keywords: malá vodní elektrárna;vodní turbíny;zkrat;hydroalternátor;elektrická ochrana;sr489;primární zkoušky;sekundární zkoušky;ostrovní provoz
Keywords in different language: small hydro power plant;hydraulic turbines;short circuit;hydroalternator;electrical protection;sr489;primary tests;secondary tests;island mode operation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá znalostmi provozu a elektrických ochran malých vodních elektráren. Teoretická část se zaměřuje na provozování malých vodních elektráren na území ČR a na rozbor jednotlivých technologických celků a komponentů pro jejich provoz. V závěru teoretické části je zhodnocen vliv provozování vodních elektráren na elektrizační soustavu. Praktická část se zabývá teoretickým rozborem a praktickým výpočtem zkratových poměrů v rozvodně. Následně pokračuje návrhem nastavení, zdůvodněním a odzkoušením generátorové ochrany na MVE Štvanice.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with knowledge of the operation and electrical protections of small hydro power plants. The theoretical part focuses on the operation of small hydroelectric power plants in the Czech Republic and on the analysis of individual technological units and components for their operation. At the end of the theoretical part is evaluated the influence of the operation of hydroelectric power plants in the power system. The practical part deals with the theoretical analysis and practical calculation of short-circuit conditions in the substation. It continues with the proposal of setting, justification and testing of generator protection relay at the small hydro power plant Štvanice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_tauber_final.pdfPlný text práce4,82 MBAdobe PDFView/Open
078600_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
078600_oponent.pdfPosudek oponenta práce957,1 kBAdobe PDFView/Open
078600_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce94,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.