Title: Návrh inteligentního řízení budov
Other Titles: Design of buildings intelligent control
Authors: Vejvoda, Jiří
Advisor: Rot David, Ing. Ph.D.
Referee: Jiřinec Stanislav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38341
Keywords: dali;ets5;inteligentní instalace;knx;kotelna;ohřev vody;osvětlení;plc;sběrnice;solární kolektor;tepelné čerpadlo;vytápění;wago
Keywords in different language: boiler room;bus;dali;ets5;heat pump;heating;knx;lighting;plc;smart installation;solar collector;wago;water heating
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá inteligentním řízením domácnosti pomocí inteligentní instalace vytvořené standartem KNX, PLC WAGO a v kombinaci s dalšími sběrnicovými přístroji. Diplomová práce seznamuje s logikou a strukturou inteligentního systému řízení budov a zároveň prezentuje možnost jeho použití v konkrétní elektroinstalaci. Hlavní částí této práce je vytvoření projektu pro řízení vytápění domu, ohřevu teplé užitkové vody, elektroinstalace a veškerých jeho uživatelských systémů, především za účelem zvýšení komfortu, bezpečí, ale i snížení provozních nákladů budovy.
Abstract in different language: The presented Master's thesis deals with the smart homes and buildings controlling using the KNX standard, PLC WAGO and in combination with other bus devices. This master thesis introduces the logic and structure of intelligent building management system and at the same time presents the possibility of its use in a single electrical installation. The main part of this work is to create a project for house heating control, domestic water heating, wiring and all its user systems, especially to increase comfort, safety, but also reduce building operating costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vejvoda.pdfPlný text práce18,61 MBAdobe PDFView/Open
078801_oponent.pdfPosudek oponenta práce908,18 kBAdobe PDFView/Open
078801_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
078801_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce60,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.