Název: Kvalita života pacienta s hemofilií
Další názvy: Quality of life of patient with haemophilia
Autoři: Hrabáková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Vodičková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3836
Klíčová slova: hemofilie;faktor VIII;faktor IX;krevní srážení;koagulopatie;hemartros;krevní derivát
Klíčová slova v dalším jazyce: haemophilia;factor VIII;factor IX;blood coagulation;coagulopathy;hemartros;blood derivative
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práce je popsána historie hemofilie, historie krevního srážení, charakteristika nemoci, její druhy, projevy, léčba a komplikace. Jsou zde zmíněny nejčastější sociální a ošetřovatelské problémy. V praktické části práce autorka mapuje subjektivní vnímání kvality života pomocí kvalitativního výzkumného šetření formou rozhovoru. Otázky jsou směřovány na kvalitu života hemofilika v oblasti sociální, psychologické, fyzické a také na kvalitu života v oblasti partnerských vztahů.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of the bachelor thesis gives an outline of the history of haemophilia and coagulation, the characteristics of the disorder, its types, symptoms, treatments and complications. The most common social and nursing problems are also mentioned. In the practical part, the author of the thesis surveys a subjective perception of the quality of life by means of the qualitative examination through an interview. The questions of the interview are aimed at the quality of life of a haemophilic patient in social, psychological and physical respects and also in terms of partnerships.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
HrabakovaBCprace.pdfPlný text práce937,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Hrabakova.jpgPosudek vedoucího práce93,27 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Hrabakova.zipPosudek oponenta práce163,97 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Hrabakova.jpgPrůběh obhajoby práce102,12 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3836

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.