Title: Marketing ubytovacích služeb
Other Titles: Marketing of accommodation services
Authors: Vurmová, Markéta
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38407
Keywords: marketing;marketingový mix;ubytovací služby;hotelový marketing;slevové portály
Keywords in different language: marketing;marketing mix;accommodation services;hotel marketing;discount portals
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku marketingu ubytovacích služeb a následnou aplikaci na konkrétní podnik, kterým je Parkhotel Congress Center Plzeň. Cílem práce je návrh opatření pro optimalizaci marketingu v daném podniku. Teoretická část se týká oblasti marketingu, marketingového mixu služeb, strategického řídícího a marketingového procesu, marketingové analýzy a slevových portálů. Praktická část se pak věnuje marketingu Parkhotelu Congress Centrum Plzeň, včetně SWOT analýzy, analýzy potřeb hostů, analýzy konkurence a PEST analýzy. Za účelem zjištění využívání slevových portálů bylo zrealizováno dotazníkové šetření. Na konci práce jsou na základě zjištěných informací shrnuta doporučení pro podnik.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on characteristics of marketing in accommodation services and application to specific company, which is Parkhotel Congress Center Pilsen. The aim of the thesis is the proposal of marketing optimization measures in this company. Theoretical part contains the areas of marketing, marketing mix of services, strategic management and strategic marketing process, marketing analysis and discount portals. The practical part of the thesis is dedicated to the marketing of the Parkhotel Congress Center Pilsen, including SWOT analysis, analysis of guest's needs, analysis of competitors and PEST analysis. The survey was conducted for the purpose of determining the use of discounts portal. At the end of the thesis are recommendations for the company based on information foundation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Vurmova_Marketa_v.pdfPosudek vedoucího práce361,06 kBAdobe PDFView/Open
Vurmova_Marketa_o.pdfPosudek oponenta práce242,19 kBAdobe PDFView/Open
Vurmova_p.pdfPrůběh obhajoby práce80,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.