Název: Kvalita života dětí s bolestmi hlavy
Další názvy: The Quality of Life of Children with Headaches
Autoři: Krásná, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Šellingová, Martina
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3844
Klíčová slova: bolest;bolesti hlavy;tenzní bolest hlavy;migréna;kvalita života;děti;dětská bolest;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: pain;headaches;tension headache;migraine;quality of life;children;children´s headache;research
Abstrakt: ANOTACE Příjmení a jméno: Jaroslava Krásná Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Kvalita života dětí s bolestmi hlavy Vedoucí práce: Bc. Martina Šellingová Počet stran: číslované 44, nečíslované 25 Počet příloh: 13 Počet použitých titulů: 25 SOUHRN Bakalářská práce se věnuje kvalitě života dětí s bolestmi hlavy, které jsou nejčastější bolestí vyskytující se v dětském věku a přecházející až do dospělosti. Teoretická část je zaměřena na definici bolesti, její charakteristiku, klasifikaci, historii. Dále se zabývá specifickou dětskou bolestí jako onemocněním, diferenciální diagnostikou, ošetřovatelskou péčí a možnostmi léčby. Nejsou opomíjeny ani psychoterapeutické přístupy. Praktická část popisuje jak dětští respondenti a jejich rodiče hodnotí kvalitu života v různých oblastech a jak se jejich hodnocení mohou i lišit. K tomuto účelu byl proveden výzkum pomocí dotazníků zaměřený na bolest hlavy u dětí.
Abstrakt v dalším jazyce: ANNOTATION Name and surname: Jaroslava Krásná Department: Nursing Care and Birth Assistance Title of thesis: The Quality of Life of Children with Headaches Consultant: Bc. Martina Šelingová Number of pages: 44, unnumbered pages 25 Number of appendices: 13 Number of literature items used: 25 SUMMARY Bachelor paper deals with the quality of life of children having headaches, which are the most frequent pains that appear in the childhood and that turn up to adulthood. Theoretical part of the thesis is focused on definition of the pain, its characteristics, classification and history. Further, this part of the thesis is engaged with the specific child´s pain, such as illness, differential diagnostics, nursing care and possibilities of the headache treatment. Neither the psychotherapeutic approaches are neglected. Practical part of the thesis describes how child respondents and their parents evaluate the quality of life in different areas and how their evaluations can differ. For this purpose, the research using questionnaires concentrating on the children headache was carried out.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_jaroslava_krasna.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Krasna.jpgPosudek vedoucího práce125,91 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Krasna.jpgPosudek oponenta práce94,74 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Krasna.jpgPrůběh obhajoby práce106,59 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3844

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.