Název: Informovanost rodičů o volbě vhodné obuvi pro děti
Další názvy: Parents´ awareness of choosing suitable footwear for children
Autoři: Nejmanová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Stejskalová, Radka
Oponent: Moučková, Miroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3853
Klíčová slova: dětská noha;dětská obuv;sestra;chůze;deformita;prevence;edukace rodičů
Klíčová slova v dalším jazyce: children's foot;children's footwear;nurse;walking;deformity;prevention;parents' education
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá dětskou nohou a faktory, jež ovlivňují rodiče při výběru vhodné, zdravotně nezávadné obuvi. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je popsán vývoj dolní končetiny, fyziologie chůze a možné deformity nohy vzniklé následkem nevhodného obouvání, dále pak vyšetřovací metody a možnosti edukace rodičů sestrou při výběru zdravotně nezávadné dětské obuvi. V praktické části byl stanoven cíl výzkumu, formulovány hypotézy, popsán vzorek respondentů a metoda výzkumu. Cílem empirického výzkumu bylo zjistit informovanost rodičů o správném výběru dětské obuvi, faktory ovlivňující koupi obuvi, jejich spokojenost s nabídkou zboží na trhu a také znalosti rodičů o důsledcích nevhodného obouvání dětí. Získaná data jsou zpracována ve formě grafů. V závěru práce je shrnutí výsledků průzkumu a doporučení pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with child foot and factors, which have influence on parents when choosing suitable harmless to health child footwear. The thesis is divided into theoretical and research parts. Development of lower limbs, physiology of walking, and possible deformities of feet caused by unsuitable footwear are described in the theoretical part of the thesis. In addition, the theoretical part describes the research methods and possibilities of parents' education through consultation with nurse when choosing harmless to health child footwear. Target of the research is defined, hypotheses are formulated, respondents and research method are described in the practical part of the thesis. The target of empirical research was to inquire knowledge of parents regarding the right choice of child footwear, factors influencing the purchase of child footwear, satisfaction of parents with offer of child footwear on the market as well as knowledge of parents regarding the consequences of using unsuitable footwear for children. Acquired data were processed in the form of diagrams. Research results and practical recommendations have been summarized in the closing part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Informovanost rodicu o volbe vhodne obuvi pro deti.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Nejmanova.jpgPosudek vedoucího práce148,78 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Nejmanova.zipPosudek oponenta práce216,5 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Nejmanova.jpgPrůběh obhajoby práce121,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3853

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.