Title: Paliativní péče pohledem ošetřovatelství
Other Titles: Palliative care from the perspective of nursing
Authors: Láryšová, Barbora
Advisor: Kroupová Lenka, Mgr.
Referee: Křivková Jana, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38542
Keywords: paliativní péče;péče o umírajícího;umírání;smrt;komunikace;ošetřovatelská péče;potřeby pacienta
Keywords in different language: palliative care;care for the dying;dying;death;communication;nursing care;patient needs
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku paliativní péče a ošetřovatelskou péči o umírajícího pacienta. V teoretické části jsou definovány pojmy umírání, smrti a paliativní péče. Jsou zde zmapovány potřeby a potíže umírajícího pacienta, včetně komunikace a péče o rodinu. Praktická část obsahuje vlastní šetření ve formě kvantitativního výzkumu, který mapuje a porovnává informovanost všeobecných sester v oblasti paliativní péče v domovech pro seniory a fakultní nemocnici v Plzni v oblasti paliativní péče.
Abstract in different language: This thesis focuses on the issue of palliative care and nursing care of the dying patient. The theoretical part defines the concepts of dying, death and palliative care. The needs and troubles of a dying patient, including communication and family care, are mapped here. The practical part contains its own survey in the form of quantitative research, which maps and compares the information of general nurses in the area of palliative care in the homes for seniors and the faculty hospital in Pilsen in the area of palliative care This is a brief thesis description, without any description and used methods, but with re-sult.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Larysova Paliativni pece pohledem osetrovatelstvi.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Larysova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Larysova OP.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
LARYSOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce864,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.