Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKroupová Lenka, Mgr.
dc.contributor.authorLáryšová, Barbora
dc.contributor.refereeKřivková Jana, Mgr.
dc.date.accepted2019-9-5
dc.date.accessioned2020-08-24T11:38:53Z-
dc.date.available2018-1-31
dc.date.available2020-08-24T11:38:53Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-31
dc.identifier80021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38542
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku paliativní péče a ošetřovatelskou péči o umírajícího pacienta. V teoretické části jsou definovány pojmy umírání, smrti a paliativní péče. Jsou zde zmapovány potřeby a potíže umírajícího pacienta, včetně komunikace a péče o rodinu. Praktická část obsahuje vlastní šetření ve formě kvantitativního výzkumu, který mapuje a porovnává informovanost všeobecných sester v oblasti paliativní péče v domovech pro seniory a fakultní nemocnici v Plzni v oblasti paliativní péče.cs
dc.format111 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpaliativní péčecs
dc.subjectpéče o umírajícíhocs
dc.subjectumíránícs
dc.subjectsmrtcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectpotřeby pacientacs
dc.titlePaliativní péče pohledem ošetřovatelstvícs
dc.title.alternativePalliative care from the perspective of nursingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on the issue of palliative care and nursing care of the dying patient. The theoretical part defines the concepts of dying, death and palliative care. The needs and troubles of a dying patient, including communication and family care, are mapped here. The practical part contains its own survey in the form of quantitative research, which maps and compares the information of general nurses in the area of palliative care in the homes for seniors and the faculty hospital in Pilsen in the area of palliative care This is a brief thesis description, without any description and used methods, but with re-sult.en
dc.subject.translatedpalliative careen
dc.subject.translatedcare for the dyingen
dc.subject.translateddyingen
dc.subject.translateddeathen
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatednursing careen
dc.subject.translatedpatient needsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Larysova Paliativni pece pohledem osetrovatelstvi.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Larysova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Larysova OP.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
LARYSOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce864,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.