Title: Kvalita života pacienta s lupus erythomatedes
Other Titles: Quality of life patients with lupus erythomatedes
Authors: Plocarová, Jana
Advisor: Hurtová, Jitka
Referee: Moučková, Miroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3857
Keywords: systémový lupus erytematodes;kvalita života
Keywords in different language: Systemic lupus erytematodes;quality of life
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo zjistit kvalitu života nemocných se systémovým lupusem erytematodes. Výsledky jsou hodnoceny na podkladě vyplněných dotazníků 41 respondentů. Soubor respondentů tvořili pacienti revmatologické ambulance FN Plzeň Bory. Tato práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části byla popsána charakteristika onemocnění, příčiny, příznaky, diagnostika, léčba, vysvětlena biologická léčba a kvalita života. Praktická část byla zpracována za využití kvantitativního výzkumu, technikou anonymního dotazníku.
Abstract in different language: The goal of this thesis was to find out the quality of life of patients with systemic lupus erytematodes. The results are evaluteded on the basis of filled questionnaires of 41respondents. They were formel by patients of rheumatological clinic of Fakulty Hospitál in Pilsen. This thesis has two parts: theoretical and practical. In the theoretical part the characteristics of the illness, the reasons, the symptoms, the diagnosis, the treatment are described and the biological treatment and the quality of life are explained there too. The practical part was done thanks to application of quantitative research. The technique of anonymous questionnaire was used here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2012pdf.pdfPlný text práce360,83 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Plocarova.jpgPosudek vedoucího práce129,51 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Plocarova.jpgPosudek oponenta práce107,23 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Plocarova.jpgPrůběh obhajoby práce109,38 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.