Název: Kvalita života pacienta s lupus erythomatedes
Další názvy: Quality of life patients with lupus erythomatedes
Autoři: Plocarová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Jitka
Oponent: Moučková, Miroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3857
Klíčová slova: systémový lupus erytematodes;kvalita života
Klíčová slova v dalším jazyce: Systemic lupus erytematodes;quality of life
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo zjistit kvalitu života nemocných se systémovým lupusem erytematodes. Výsledky jsou hodnoceny na podkladě vyplněných dotazníků 41 respondentů. Soubor respondentů tvořili pacienti revmatologické ambulance FN Plzeň Bory. Tato práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části byla popsána charakteristika onemocnění, příčiny, příznaky, diagnostika, léčba, vysvětlena biologická léčba a kvalita života. Praktická část byla zpracována za využití kvantitativního výzkumu, technikou anonymního dotazníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis was to find out the quality of life of patients with systemic lupus erytematodes. The results are evaluteded on the basis of filled questionnaires of 41respondents. They were formel by patients of rheumatological clinic of Fakulty Hospitál in Pilsen. This thesis has two parts: theoretical and practical. In the theoretical part the characteristics of the illness, the reasons, the symptoms, the diagnosis, the treatment are described and the biological treatment and the quality of life are explained there too. The practical part was done thanks to application of quantitative research. The technique of anonymous questionnaire was used here.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2012pdf.pdfPlný text práce360,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Plocarova.jpgPosudek vedoucího práce129,51 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Plocarova.jpgPosudek oponenta práce107,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Plocarova.jpgPrůběh obhajoby práce109,38 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3857

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.