Název: Syndrom vyhoření všeobecných sester - srovnávací studie dvou nemocnic
Další názvy: Nursis burn-out syndrome - two hospitals comparing study
Autoři: Rupertová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Lisová, Světlana
Oponent: Hrstková, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3860
Klíčová slova: syndrom vyhoření - příznaky - projevy - léčba - diagnostika ? prevence - duševní hygiena - supervize - Balintovské skupiny
Klíčová slova v dalším jazyce: burnout syndrome - signs - symptoms ? treatment - diagnostic - prevention - mental hygiene - supervision - Balint´s groups
Abstrakt: V teoretické části popisuji syndrom vyhoření v celkovém pohledu ? s jeho projevy, příznaky, jednotlivými fázemi a léčbou. Stěžejní část tvoří prevence z pohledu jednotlivce a zejména organizace metodami Balintovské skupiny a supervize. V praktické části provádím výzkum ve dvou nemocnicích v Plzeňském a Karlovarském kraji, který je zaměřen na vnímání pracovního klimatu a prevenci syndromu vyhoření. Získané výsledky následně analyzuji a ověřuji ve čtyřech hypotézách.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part I describe burnout syndrome in the overall point of view - with its manifestations, symptoms, the phases and treatment. The main part consists of prevention from the perspective of individuals and particular organizations Balint´s groups and methods of supervision. In the practical part of doing the research in two hospitals in Pilsen and Karlovy Vary region, which is focused on the perception of working environment and preventing burnout syndrom. The results then I analyze and verify in four hypotheses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rupertova-bakalarska prace.pdfPlný text práce694,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Rupertova.jpgPosudek vedoucího práce133,64 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Rupertova.jpgPosudek oponenta práce136,85 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Rupertova.jpgPrůběh obhajoby práce119,66 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3860

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.