Název: Pohled nemocného na management příjmu do zdravotnického zařízení
Další názvy: A patient´s view of the admission process in healthcare facilities
Autoři: Slováčková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Frei, Jiří
Oponent: Layerová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3863
Klíčová slova: centrální příjem;kvalita ošetřovatelské péče;management ve zdravotnictví;pacient;právo
Klíčová slova v dalším jazyce: central admission department;management in health care;patient;quality of nursing care;rigt
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá pohledem pacientů na management centrálního příjmu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje kapitoly zabývající se druhy centrálního příjmu (CP), zdravotnickou dokumentací na CP, managementem ve zdravotnictví, kvalitou ošetřovatelské péče a potřebami pacientů na CP a jejich uspokojováním. V praktické části jsou analyzovány jednotlivé položky výsledků dotazníkového šetření a z nich vyvozená navržená opatření. Součástí praktické části je diskuse. Práce je určena především pro zaměstnance CP. Jejím cílem je objektivně zhodnotit získaná data a posoudit, jakým pohledem pacient vnímá prostředí na CP. Práce vede personál CP k uvědomění si případných nedostatků při jednání s pacientem a ve svém důsledku má přínos při zvyšování kvality péče o pacienta. Výsledná data ukázala, že v porovnání s rokem 2004 počet spokojených pacientů stoupl. Největší nespokojenost vyjádřili respondenti s dobou strávenou na CP.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the patients? view on the central admission management. It is divided into the theoretical part and the practical part. The theoretical part consists of chapters about kinds of central admission, medical records on central admission department, management in health care, quality of nursing care, needs of patients on admission and fulfilling of their needs. In the practical part individual survey results and proposed measures are analyzed. The discussion is also included. The work is intended for employees of central admission department. Its aim is to objectively evaluate the data and consider how the patient sees the environment of central admission department. The work leads staff of the department to be aware of potential shortcomings in dealing with the patients and consequently contributes to improve the quality of patient care. As the results showed, the number of discontented patients increased in comparison with year 2004. The respondents expressed the greatest dissatisfaction with time spent on the central admission department.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc PDF.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Slovackova.jpgPosudek vedoucího práce199,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Slovackova.jpgPosudek oponenta práce132,27 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Slovackova.jpgPrůběh obhajoby práce110,44 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3863

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.