Title: Sledování účinku tapu u distorze hlezna pomocí footscanu
Other Titles: Observation of tape effect on the ankle sprain by the means of footscan
Authors: Melka, Vojtěch
Advisor: Hereitová Iva, Mgr.
Referee: Červený Gustav, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38655
Keywords: kinesitaping;taping;hlezno;footscan
Keywords in different language: kinesiotaping;taping;ankle;footscan
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku distorze hlezna a jeho stabilizaci pomocí kinesiotapu a tuhého sportovního tapu. Porovnání stabilizační funkce těchto dvou druhů tapů proběhla pomocí footscanu. Teoretická část se zaobírá kineziologií nohy, problématikou distorze, dále historií a využitím kinesiotapu a tuhého tapu a popsáním funkce footscanu. Praktická část je zaměřena na sledování výsledku stabilizace nohy na footscanu, kdy u probandů byl testován stoj, stoj na jedné noze, dřep a chůze, a to ve třech varinatách - bez tapu, s kinesiotapem a s tuhým sportovním tapem.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the problem of horn distortion and its stabilization using kinesiotap and rigid sport tap. A comparison of the stabilization function of these two types of shoes was carried out using footscan. The theoretical part deals with kinesiology of legs, problematic distortion, history and use of kinesiotap and rigid tap and description of footscan functions. The practical part is focused on monitoring the leg stabilization result, when probands were tested standing, standing on one leg, squatting and walking, in three variants - without tap, with kinesiotape and rigid sports strap.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vojtech Melka, 28.3.2019.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
Melka - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce303,82 kBAdobe PDFView/Open
Melka - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce236,87 kBAdobe PDFView/Open
Melka.pdfPrůběh obhajoby práce471,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.