Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHereitová Iva, Mgr.
dc.contributor.authorMelka, Vojtěch
dc.contributor.refereeČervený Gustav, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:18Z-
dc.date.available2018-6-13
dc.date.available2020-08-24T11:39:18Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-29
dc.identifier80206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38655
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku distorze hlezna a jeho stabilizaci pomocí kinesiotapu a tuhého sportovního tapu. Porovnání stabilizační funkce těchto dvou druhů tapů proběhla pomocí footscanu. Teoretická část se zaobírá kineziologií nohy, problématikou distorze, dále historií a využitím kinesiotapu a tuhého tapu a popsáním funkce footscanu. Praktická část je zaměřena na sledování výsledku stabilizace nohy na footscanu, kdy u probandů byl testován stoj, stoj na jedné noze, dřep a chůze, a to ve třech varinatách - bez tapu, s kinesiotapem a s tuhým sportovním tapem.cs
dc.format87 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkinesitapingcs
dc.subjecttapingcs
dc.subjecthleznocs
dc.subjectfootscancs
dc.titleSledování účinku tapu u distorze hlezna pomocí footscanucs
dc.title.alternativeObservation of tape effect on the ankle sprain by the means of footscanen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the problem of horn distortion and its stabilization using kinesiotap and rigid sport tap. A comparison of the stabilization function of these two types of shoes was carried out using footscan. The theoretical part deals with kinesiology of legs, problematic distortion, history and use of kinesiotap and rigid tap and description of footscan functions. The practical part is focused on monitoring the leg stabilization result, when probands were tested standing, standing on one leg, squatting and walking, in three variants - without tap, with kinesiotape and rigid sports strap.en
dc.subject.translatedkinesiotapingen
dc.subject.translatedtapingen
dc.subject.translatedankleen
dc.subject.translatedfootscanen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vojtech Melka, 28.3.2019.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
Melka - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce303,82 kBAdobe PDFView/Open
Melka - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce236,87 kBAdobe PDFView/Open
Melka.pdfPrůběh obhajoby práce471,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.