Title: Vliv genetických predispozic a funkčních poruch pohybového aparátu na primární dysmenoreu
Other Titles: Genetical predisposition and functional disorders of the musculoskeletal system in primary dysmenorrhea
Authors: Orságová, Petra
Advisor: Hereitová Iva, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38657
Keywords: primární dysmenorea;menstruace;bolest;pánevní dno
Keywords in different language: primary dysmenorrhea;menstruation;pain;pelvic floor
Abstract: Tato bakalářská práce se podrobněji zabývá primární dysmenoreou. Má teoretickou část, která popisuje kineziologii oblasti pánve, fyziologii menstruačního cyklu, primární dysmenoreu, typický výskyt funkčních poruch pohybového aparátu u dysmenorických žen a možnosti terapie primární dysmenorey. V rámci výzkumu bylo zkoumáno 24 žen. Byl potvrzen negativní vliv genetických predispozic na výskyt primární dysmenorey a pozitivní vliv porodu na zmírnění menstruačních obtíží. Dále bylo zjištěno, že pravidelné provádění pohybové aktivity nebo užívání hormonální antikoncepce snižuje intenzitu bolesti při menstruaci. Typický nález reflexních změn v oblasti bederní páteře a pánve byl potvrzen ve všech případech.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the topic of primary dysmenorrhea. The theoretical part focuses on pelvic kinesiology, physiology of menstrual cycle, primary dysmenorrhea, musculosceletal functional disorders in dysmenoric women and possible treatment. In the present study 24 women were examined. We discovered significant correlation of positive family history with primary dysmenorrhea and that labor has a positive impact on primary dysmenorrhea. We also concluded that physical activity or the use of contraceptive pills decreases the intensity of menstrual pain. Reflexive changes in lumbar and pelvic region were found across all cases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP ORSAGOVA.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Orsagova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Orsagova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce178,41 kBAdobe PDFView/Open
Orsagova.pdfPrůběh obhajoby práce485,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.