Title: Sledování účinků hormonální jógové terapie u dysmenorhey
Other Titles: Monitoring the effects of hormonal yoga therapy in dysmenorhea
Authors: Vránová, Anna
Advisor: Rybová Štěpánka, Mgr.
Referee: Stašková Šárka, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38670
Keywords: dysmenorea;hormonální jógová terapie;poruchy menstruace;premenstruační syndrom;léčba dysmenorey
Keywords in different language: dysmenorrhea;hormonal yoga therapy;menstrual cycle disorders;premenstrual syndrome;dysmenorrhea treatment
Abstract: Tato bakalářská práce je věnována posouzení možnosti léčby bolestivé menstruace využitím hormonální jógové terapie. Teoretická část práce je zaměřena na popis fyziologie a funkční anatomie v oblasti pánve, poruch menstruačního cyklu a možnostem léčby dysmenorey s důrazem na hormonální jógovou terapii. Praktická část obsahuje vyšetření tří pacientek trpící primární dysmenoreou. Shrnuje vstupní a výstupní poznatky získané vyšetřením při jejich tříměsíční terapii. Výsledky vyhodnocení vyšetření a účinků hormonální jógové terapie prokázaly, že u dívek s dysmenoreou vede terapie k snížení bolesti při menstruaci. Předpokladem bylo, že ženy trpící dysmenoreou mají patologický nález v oblasti pánve typu SI posun, mají zkrácené adduktory kyčelního kloubu a vykazují známky insuficience hlubokého stabilizačního systému.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of painful menstruation and the possible treatment of this disorder by hormonal yoga therapy. The theoretical part of the thesis focuses on the description of physiology and functional anatomy in the area, menstrual cycle and associated disorders. It also features possibilities of dysmenorrhea treatment, especially by hormonal yoga therapy. The practical part contains case reports of three patients suffering from primary dysmenorrhoea; it includes the check-in and check-out examinations after three-month monitoring and overall evaluation of the results of case reports. The results of the case studies have proven the effects of the hormonal yoga therapy for girls with dysmenorrhea by a reduction of menstrual pain. Other problems accompanying the pain itself have also diminished or even disappeared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Zizkovska - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce496,06 kBAdobe PDFView/Open
Zizkovska - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce346,09 kBAdobe PDFView/Open
zizkovska.pdfPrůběh obhajoby práce453,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.