Title: GDPR - Vyhodnocení dopadů GDPR na podniky v České republice
Other Titles: GDPR - Evaluation of the Impacts of GDPR on Businesses in the Czech Republic
Authors: Maňourová, Markéta
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38705
Keywords: gdpr;ochrana osobních údajů;nařízení;vyhodnocení dopadů;analýza;dotazníkové šetření
Keywords in different language: gdpr;personal data protection;regulation;evaluation of the impacts;analysis;survey
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá tématem ochrany osobních údajů a dopady GDPR na podniky a organizace v České republice. Práce začíná představením pojmu GDPR a poté se věnuje definováním pojmů, které jsou s touto problematikou spojené. Následující kapitoly jsou zaměřené na provedené dotazníkové šetření, které se zabývá šetřením dopadů GDPR na podniky a organizacemi v České republice. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro zajištění stále aktuálních opatření pro zabezpečení ochrany osobních údajů.
Abstract in different language: This thesis deals with the protection of personal data and the impact of GDPR on businesses and organization in the Czech Republic. The thesis begins with the introduction of the term GDPR and then it is devoted to defining terms that are related to this issue. The following chapters focus on the questionnaire survey, which deals with the impact of od GDPR in businesses and organizations in the Czech Republic. At the end of this thesis, there are recommendations for ensuring the current measures to protect personal data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Manourova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
DP_Manourova_OP.pdfPosudek oponenta práce343,92 kBAdobe PDFView/Open
DP_Manourova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,67 kBAdobe PDFView/Open
Manourova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce34,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.