Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanuška Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMaňourová, Markéta
dc.contributor.refereeVacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:33Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:39:33Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier77999
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38705
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá tématem ochrany osobních údajů a dopady GDPR na podniky a organizace v České republice. Práce začíná představením pojmu GDPR a poté se věnuje definováním pojmů, které jsou s touto problematikou spojené. Následující kapitoly jsou zaměřené na provedené dotazníkové šetření, které se zabývá šetřením dopadů GDPR na podniky a organizacemi v České republice. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro zajištění stále aktuálních opatření pro zabezpečení ochrany osobních údajů.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgdprcs
dc.subjectochrana osobních údajůcs
dc.subjectnařízenícs
dc.subjectvyhodnocení dopadůcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.titleGDPR - Vyhodnocení dopadů GDPR na podniky v České republicecs
dc.title.alternativeGDPR - Evaluation of the Impacts of GDPR on Businesses in the Czech Republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the protection of personal data and the impact of GDPR on businesses and organization in the Czech Republic. The thesis begins with the introduction of the term GDPR and then it is devoted to defining terms that are related to this issue. The following chapters focus on the questionnaire survey, which deals with the impact of od GDPR in businesses and organizations in the Czech Republic. At the end of this thesis, there are recommendations for ensuring the current measures to protect personal data.en
dc.subject.translatedgdpren
dc.subject.translatedpersonal data protectionen
dc.subject.translatedregulationen
dc.subject.translatedevaluation of the impactsen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedsurveyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Manourova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
DP_Manourova_OP.pdfPosudek oponenta práce343,92 kBAdobe PDFView/Open
DP_Manourova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,67 kBAdobe PDFView/Open
Manourova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce34,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.