Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFlaška, Petr
dc.contributor.refereeJanuška Martin, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-4
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:34Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:39:34Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier78044
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38708
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na agilní projektový management a následnou analýzu řízení projektů ve společnosti AIMTEC a.s., jejímž výstupem je vypracované doporučení pro zdokonalení řízení projektů. Společnost se zabývá převážně implementací podnikových informačních systémů a digitalizací podniků v různých odvětvích podnikání. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny a shrnuty dosavadní poznatky projektového řízení, tradičního přístupu řízení projektů a agilního přístupu řízení projektů. Následuje komparace obou přístupů a popis agilní metodiky Scrum. V praktické části je představena společnost a projekt. Provedena je analýza řízení projektů, která je zaměřena na projekt implementace výrobního a logistického informačního systému, přičemž analýze bylo podrobeno i řízení vývojových aktivit společnosti. Závěrem jsou uvedeny výhody a nevýhody řízení projektů společnosti a vypracováno doporučení pro zlepšení dosavadních postupů.cs
dc.format82 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectagilní projektový managementcs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectanalýzacs
dc.titleAgilní projektový managementcs
dc.title.alternativeAgile Project Managementen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on agile project management and analysis of project management in AIMTEC a.s. company. Outputs are stated in form of recommendation for improving project management. The company is focused on the implementation of enterprise information systems and digitization enterprises in various business sectors. Theoretical part of thesis is theoretical summary of project management and it's traditional and agile approaches. These approaches are compared and then agile methodology Scrum is described. The company, the project and the analysis of company's project management is introduced in practical part of thesis. The analysis is focused on implementation manufacturing and logistic information system, while the management of development activities of the company was analyzed. Advantages, desadvantages and recommendation for improving of the company's project management are stated in the end of thesis.en
dc.subject.translatedagile project managementen
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedanalysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Flaska_Petr.pdfPlný text práce6,37 MBAdobe PDFView/Open
DP_Flaska_VP.pdfPosudek vedoucího práce346,17 kBAdobe PDFView/Open
DP_Flaska_OP.pdfPosudek oponenta práce225,74 kBAdobe PDFView/Open
Flaska - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce72,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.