Název: Zásady komunikace s hysterickým pacientem
Další názvy: Principles of communication with hysterical patient
Autoři: Víšková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kott, Otto
Oponent: Kroupová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3872
Klíčová slova: hysterie;komunikace;pacient;zdravotnický personál;temperament
Klíčová slova v dalším jazyce: hysteria;communication;patient;medical staff;temperament
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na komunikaci s problémovými pacienty a jejich psychiku, projevy hysterie a způsoby jejich zvládání. První část je teoretická. Obsahuje vysvětlení pojmu hysterie, dále se zmiňuje o historii tohoto fenoménu, jeho etiologii a projevech. Další součástí je komunikace, nejprve obecná a dále komunikace zaměřená na problémové pacienty. V souvislosti s komunikací jsou v další části zmíněny obranné mechanismy, pomocí nichž člověk zvládá náročné životní situace, a základní temperamenty, které ovlivňují naše chování. Druhá část je praktická. Popisuje několik případů neadaptivního chování, které se dá nazvat hysterickým. Poukazuje také na schopnosti zdravotníků komunikovat s problémovými pacienty.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis focuses on communicating with problem patients and their troubled psyche, as well as symptoms of hysteria and ways of coping. The first part is theoretical. It contains explanation of the term hysteria, secondly it mentions about the history of this phenomenon, its etiology and manifestations. Another part is about general communication and communication focused on problem patients. In other part are discussed about defense mechanisms, by wich a person can control difficult life situations and about basic temperaments, that influence our behavior. The second part is practical. It describes several examples of behavior, wich can be called hysterical. It also points to the ability of medical staff to communicate with problem patients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zasady komunikace s hysterikem.pdfPlný text práce929,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Viskova.jpgPosudek vedoucího práce112,1 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Viskova.jpgPosudek oponenta práce143,9 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Viskova.jpgPrůběh obhajoby práce103,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3872

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.