Title: Divadelní soubor Boženy Němcové v Plzni
Other Titles: Bozena Nemcova Theatre Company in Plzen
Authors: Bureš, Hynek
Advisor: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38746
Keywords: divadlo;neprofesionální divadelní soubor;divadelní hra
Keywords in different language: theatre;unprofessional theatre ensemble;theatre play
Abstract: Tématem bakalářské práce je neprofesionální Divadelní soubor Boženy Němcové v Plzni. Teoretická část práce zahrnuje záznamy nejpodstatnějších událostí v historii souboru, dále pak stručné medailony jeho zakládajících členů a popis současné situace v souboru. Další kapitola obsahuje charakteristiku repertoáru souboru, rozčlenění na žánry a představení autorů divadelních her, které soubor uvedl. Dále obsahuje ohlasy diváků, případně i hodnocení odborné poroty na divadelních přehlídkách. Jsou zde shromážděny recenze v tisku a ke každé zhlédnuté inscenaci je přiloženo autorské hodnocení. Praktická část sestává z rozhovorů se současnými i bývalými herci a také s režisérem a dramaturgem souboru.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the amateur theatre ensemble "Divadelní soubor Boženy Němcové" in Plzeň. The theoretical part of the thesis includes a record of the most essential events in the history of the ensemble, brief profiles of the founding members and an outline of the current state of affairs. The next chapter deals with the ensemble's repertoire by defining genres and introducing authors of the works presented by the ensemble. A research of spectators' feedback has been made as well as assessment of professional juries at various amateur theatre contests/festivals, if available. Press reviews are added as well as author's own assessment of plays. The practical part of the thesis consists of interviews conducted with the ensemble's actors as well as their director and dramaturgist.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Hynek Bures.pdfPlný text práce727,12 kBAdobe PDFView/Open
bures_viktora.pdfPosudek vedoucího práce38,06 kBAdobe PDFView/Open
bures_stanek.pdfPosudek oponenta práce39,26 kBAdobe PDFView/Open
bures_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce236,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.