Název: Ošetřovatelská péče o klienta s hyperkinetickou chorobou
Další názvy: Nursing care of clients with hyperkinetic disease
Autoři: Vorlíčková-Wunderlichová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Šellingová, Martina
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3876
Klíčová slova: ADHD - hyperaktivita - impulzivita - ošetřovatelská péče
Klíčová slova v dalším jazyce: ADHD - hyperactivity - impulsivity - nursing care
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá komplexní ošetřovatelskou péčí u klienta s hyperkinetickou chorobou. Součástí teoretické části je charakteristika hyperkinetické choroby, její příznaky, diagnostika a léčba. Zahrnuje také sociální problematiku a zásady ošetřovatelské péče u klienta s hyperkinetickou chorobou. Praktická část je zaměřena na ošetřovatelskou péči a ošetřovatelský proces. Součástí je i kazuistika hospitalizovaného klienta.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with complex nursing care of clients with hyperkinetic disease. The theoretical part includes characteristic of hyperkinetic disease, its symptoms, diagnosis and treatment. It also covers social issues and principles of nursing care of clients with hyperkinetic disease. The practical part is focused on complex nursing care and nursing process and includes also the case history of hospitalized client.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace ADHD Gabriela Vorlickova 2012-2.pdfPlný text práce622,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Vorlickova Wunderlichova.jpgPosudek vedoucího práce124,68 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Vorlickova Wunderlichova.zipPosudek oponenta práce275,88 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vorlickova Wunderlichova.jpgPrůběh obhajoby práce117,14 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3876

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.