Title: Návrh způsobu kalkulace lakovacího střediska
Other Titles: Proposal of the paint shop cost calculation
Authors: Vojtová, Andrea
Advisor: Broum Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Brožková Lenka, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38760
Keywords: kalkulace;kalkulační vzorec;lakovací linka;analýza;náklady
Keywords in different language: calculation;calculation formula;paint shop;analysis;cost
Abstract: Diplomová práce objasňuje kalkulační systém pro tvorbu cen u lakovaných dílů ve společnosti INOTECH s.r.o.. Poukazuje na problematiku kalkulací a s tím spojenou identifikaci nákladů. Dochází k analýze současného stavu na pracovišti lakovny, detailnímu rozboru nákladové struktury a návrhu úprav stávajícího kalkulačního vzorce. Použitelnost upraveného kalkulačního vzorce je ověřena na příkladech u jednotlivých lakovaných dílů. V neposlední řadě jsou stanoveny parametry ovlivňující cenu lakovaného dílu.
Abstract in different language: The thesis explains the costing system for pricing of varnished parts in INOTECH Inc. It points out the issue of costing and the associated cost identification. There is an analysis of the current state of the paint shop, a detailed analysis of the cost structure and a proposal for modification of the existing calculation formula. The applicability of the modified calculation formula is verified on examples of individual varnished parts. Last but not least, the parameters influencing the price of the varnished part are determined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Andrea_Vojtova_Navrh zpusobu kalkulace lakovaciho strediska.pdfPlný text práce3,98 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Vojtova.pdfPosudek vedoucího práce756,07 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Vojtova.pdfPosudek oponenta práce620,87 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Vojtova.pdfPrůběh obhajoby práce471,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.