Title: Využití snímacích systémů v průmyslové automatizaci
Other Titles: Use of sensing systems in industrial automation
Authors: Froněk, Michael
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38767
Keywords: automatizace;robot;proces;senzor;program;vision;robotika
Keywords in different language: automation;robot;procces;sensor;program;vision;robotics
Abstract: Práce se zabývá průmyslovou automatizací, zejména průmyslovými roboty. V teoretické části jsou popsány možnosti automatizace a typy senzorových řešení. V praktické části je popsána tvorba robotického programu s využitím snímacích systémů. V závěru jsou provedeny testy spolehlivosti systému za určitých podmínek a provedena analýza za účelem určení okrajových podmínek.
Abstract in different language: The thesis deals with industrial automation, especially with industrial robots. The theoretical part describes the possibilities of automation and types of sensor solutions. The practical part describes the creation of a robotic program using sensing systems. In conclusion, tests are performed under certain conditions and analysis is performed to determine boundary conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Prace_Fronek_Michael.pdfPlný text práce4,39 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Fronek.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoce_vedouciho_DP_Fronek.pdfPosudek vedoucího práce716,04 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Fronek.pdfPrůběh obhajoby práce504,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.