Název: Využití snímacích systémů v průmyslové automatizaci
Další názvy: Use of sensing systems in industrial automation
Autoři: Froněk, Michael
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38767
Klíčová slova: automatizace;robot;proces;senzor;program;vision;robotika
Klíčová slova v dalším jazyce: automation;robot;procces;sensor;program;vision;robotics
Abstrakt: Práce se zabývá průmyslovou automatizací, zejména průmyslovými roboty. V teoretické části jsou popsány možnosti automatizace a typy senzorových řešení. V praktické části je popsána tvorba robotického programu s využitím snímacích systémů. V závěru jsou provedeny testy spolehlivosti systému za určitých podmínek a provedena analýza za účelem určení okrajových podmínek.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with industrial automation, especially with industrial robots. The theoretical part describes the possibilities of automation and types of sensor solutions. The practical part describes the creation of a robotic program using sensing systems. In conclusion, tests are performed under certain conditions and analysis is performed to determine boundary conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_Prace_Fronek_Michael.pdfPlný text práce4,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_DP_Fronek.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoce_vedouciho_DP_Fronek.pdfPosudek vedoucího práce716,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba _DP_Fronek.pdfPrůběh obhajoby práce504,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.