Title: Výpočet tlakových ztrát v mařiči energie
Other Titles: Pressure loss of a multi-stage restriction orifice
Authors: Matějka, Tomáš
Advisor: Uruba Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Daliba Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38780
Keywords: mařič energie;škrcení páry;odvod vodíku;výpočtový model;validace modelu;experiment
Keywords in different language: multi-stage restriction orifices;choking of steamhydrogen drain;calculation model;model validation;experiment
Abstract: Diplomová práce obsahuje analytický výpočet tlakových ztrát na mařiči energie a jeho validaci experimentálními daty. Tento výpočet popisuje průběh parametrů páry v mařiči energie.
Abstract in different language: This master thesis consists of an analytical calculation of pressure loss in a multi-stage restriction orifices and its validation with experimental data. This calculation describes steam parameters in multi-stage restriction orifices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Matejka_Tomas_2019.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Matejka, 2019-doc02815220190610151318.pdfPosudek vedoucího práce398,29 kBAdobe PDFView/Open
OP DP Matejka, 2019-doc02820220190612071244.pdfPosudek oponenta práce442,93 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - DP Matejka, 2019-doc02843520190619111407.pdfPrůběh obhajoby práce216,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.