Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEgerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKraus, Tomáš
dc.contributor.refereePavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-6
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:20Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:40:20Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier79056
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38838
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na vedení lidí ve společnosti KVERNELAND GROUP CZECH, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, první je věnována samotným manažerům, ve druhé kapitole jsou stručně popsány manažerské funkce a třetí kapitola rozebírá samotné vedení lidí. Praktická část je členěna rovněž do tří kapitol. Ve čtvrté kapitole této práce je představena zvolená společnost. Pátá kapitola analyzuje styly vedení ve zvolené společnosti. Šestá, poslední kapitola této práce je věnována navrhovanému doporučení.cs
dc.format74 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmanažercs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectvedení lidícs
dc.subjectstyly vedenícs
dc.titleManažerské styly vedení a jejich uplatnění v podnikucs
dc.title.alternativeManagement styles and their use in a companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on leadership in the company KVERNELAND GROUP CZECH, s.r.o. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part contains three chapters, the first one is devoted to the managers themselves, the second chapter briefly describes the managerial functions and the third chapter analyzes the leadership itself. The practical part is also divided into three chapters. The fourth chapter of this thesis introduces the chosen company. The fifth chapter analyzes leadership styles in the chosen company. The sixth, last chapter of this work is devoted to the proposed recommendation.en
dc.subject.translatedmanageren
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedleadershipen
dc.subject.translatedleadership stylesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE- MANAZERSKE STYLY VEDENI.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kraus_VP_pdf.pdfPosudek vedoucího práce344,24 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kraus_OP.pdf.pdfPosudek oponenta práce120,64 kBAdobe PDFView/Open
Kraus - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce30,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.