Title: Využití zobrazovacích metod v urologii
Other Titles: The use of imaging techniques in urology
Authors: Sládková, Lucie
Advisor: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Referee: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38861
Keywords: ledviny zobrazovací metody rtg výpočetní tomografie magnetická rezonance intervenční metody kontrastní látky
Keywords in different language: kidney medical imaging x-ray computer tomograph magnetic resonance intervention methods contrasting calves
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím zobrazovacích metod v urologii. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je základní přehled anatomie vylučovací soustavy, patologie a jednotlivé zobrazovací metody. Praktickou část tvoří sedm kazuistik pacientů s urologickým onemocněním, na kterých se snažíme splnit zadané cíle a výzkumné otázky.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the use of imaging methods in urology. It consists of a theoretical and practical part. In the theoretical part is a basic overview of anatomy of the excretory system, pathology and individual imaging methods. The practical part consists of seven case studies of patients with urological disease, in which we try to meet the assigned goals and research questions
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2018 - Sladkova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Sladkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Sladkova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Sladkova.pdfPrůběh obhajoby práce353,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.