Title: Analýza EKG zdravotnickým záchranářem v PNP
Other Titles: Interpretation of the ECG by Paramedic at the Pre-hospital Emergency Care
Authors: Svoboda, Jiří
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Pfefferová Eva, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38866
Keywords: zdravotnický záchranář - ekg - interpretace - přednemocniční neodkladná péče
Keywords in different language: paramedic - ecg - interpretation - pre-hospital emergency care
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy EKG zdravotnickými záchranáři při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je zmíněna základní anatomie srdce včetně převodního systému, jehož prostřednictvím se šíří akční potenciál, který je záznamem EKG snímám. V další části práce jsou popsány základy elektrokardiografie a základní patologie u dospělých pacientů. Dále se věnujeme základním bodům analýzy EKG. V praktické části jsme se pomocí kazuistik zaměřili na specifika analýzy záznamu EKG zdravotnickými záchranáři v České republice i zahraničí. Zde porovnáváme především shodné a rozdílné body v analýze.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of interpretation of ECG by paramedics during providing the pre-hospital emergency care. Thesis is devided into theoretical and practical part. In the theoretical part we discuss about basics of cardiology. It means basics of heart anatomy and structure and about a cardiac conduction systém what is interpreted on the ECG. The next step is to describe ECG basics and pathological finding on the ECG of adult patient. Practical part show the interpretation of ECG by Czech and abroad paramedics thanks to cases. We deal with the different and same points of the interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-Oficialni-ANALYZA-EKG-ZACHRANAREM-V-PNP-kopie.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda_OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda.pdfPrůběh obhajoby práce346,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.