Název: Metody poskytování ošetřovatelské péče
Další názvy: Methods of Providing Nursing Care
Autoři: Vojtová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Šellingová, Martina
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3887
Klíčová slova: metoda;ošetřovatelské péče;všeobecná sestra;ošetřovatelství
Klíčová slova v dalším jazyce: method;providing care;nurse;nursing
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na metody poskytování ošetřovatelské péče. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá koncepcí ošetřovatelství, ošetřovatelskou péčí a popisuje metody poskytování ošetřovatelské péče. Praktická část je zaměřena na vlastní šetření a jeho výsledky. Šetření bylo uskutečněno prostřednictvím kvalitativního výzkumu pomocí polostandardizovaných rozhovorů, který umožňuje hlubší pohled na danou problematiku. Při zpracování této práce byla použita uvedená odborná literatura.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor's thesis focuses on methods for providing nursing care. The work consists of two main parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the concepts of nursing, nursing care, and describes methods for providing nursing care. The practical part is focused on their own investigation and its results. The investigation was carried out by means of a qualitative research using the polostandardizovaných talks, which allows a deeper view of the Conference. During the processing of this work was used in the literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Finalni verze- format.pdfPlný text práce450,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Vojtova.zipPosudek vedoucího práce218,27 kBZIPZobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Vojtova.jpgPosudek oponenta práce137,7 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vojtova.jpgPrůběh obhajoby práce108,48 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3887

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.