Title: Porovnání invazivních a neinvazivních metod při vyšetření tepen dolních končetin
Other Titles: Comparation of invasive and non-invasive methods in examining the arteries of lower limbs
Authors: Vallišová, Lada
Advisor: Heidenreich Filip, MUDr.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38917
Keywords: ischemická choroba dolních končetin;ultrasonografie;výpočetní tomografie;magnetická rezonance;digitální subtrakční angiografie
Keywords in different language: ischemic disease of lower limbs;ultrasonography;computed tomography;magnetic resonance;digital subtraction angiography
Abstract: Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána anatomie tepen dolních končetin a nejdůležitější patologie. Zmíněny jsou jednotlivé vyšetřovací metody, které se využívají při diagnostice onemocnění tepen dolních končetin. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem - kazuistikami.
Abstract in different language: The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part there is described the anatomy of lower limb arteries and the most important pathology. There are also mentioned individual examination methods, that are used in the diagnosis of lower limb arteries. The practical part is consisted of quality research - care reports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vallisova Lada - bakalarska prace.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFView/Open
Vallisova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Vallisova_OP.pdfPosudek oponenta práce441,91 kBAdobe PDFView/Open
Vallisova.pdfPrůběh obhajoby práce363,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.