Title: Zvýšení trvanlivosti lisovacího nástroje pro výrobu dřevěných briket
Other Titles: Increasing the durability of the press tool for making wood briquettes
Authors: Hála, Martin
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sklenička Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39057
Keywords: životnost;trvanlivost;lisovací nástroj;briketa
Keywords in different language: durability;service life;press tool;briquette
Abstract: V práci je nastíněn problém nízké trvanlivosti lisovacího nástroje pro výrobu dřevěných briket. Je rozebrán aktuální stav a navrženo několik variant opatření, z nichž vybrané jsou otestovány reálným provozem. Následně je vyhodnoceno optimální řešení vedoucí k největšímu zlepšení současného stavu.
Abstract in different language: The thesis solves the problem of low durability and tool life of the screw for compressing wooden sawdust. It is focused on the increasing tool life by optimizing material selection, heat treatment and surface treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hala_Martin.pdfPlný text práce5,59 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP_Hala.PDFPosudek vedoucího práce260,43 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP_Hala.PDFPosudek oponenta práce534,14 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Hala.PDFPrůběh obhajoby práce193,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.