Title: Cutting tool durability when stainless steel is machined
Other Titles: Cutting tool durability when stainless steel is machined
Authors: Ismailov, Nazirjon
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39058
Keywords: austenitická nerezová ocel;tvorba nárůstku;trvanlivost;rovinné frézování;3d tisk;3d tisk;fréza;aditivní technologie
Keywords in different language: austenitic stainless steel;bue formation;tool life;face milling;3d print;3d printing;milling cutter;additive manufacturing
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá obráběním austenitických nerezových ocelí s karbidovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Hlavním úkolem je stanovit tvorbu nárůstku na břitu, opotřebení břitu a porovnat dva rozdílně druhy fréz, kde je jedna fréza vyrobena metodou DMLS. Výsledky této práce budou v budoucnu využity pro další výzkum. 
Abstract in different language: This thesis deals with machining of austenitic stainless steels with carbide inserts. The main task is to determine build-up edge (BUE) formation and other type of wear on the cutting edge and to compare two different milling cutters performance where one milling cutter is made using 3D DMLS technique. The results of this work will be used for further researches in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ismailov.pdfPlný text práce10,35 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP_Ismailov.PDFPosudek vedoucího práce256,16 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP_Ismailov.PDFPosudek oponenta práce810,7 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Ismailov.PDFPrůběh obhajoby práce172,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.