Název: Cutting tool durability when stainless steel is machined
Další názvy: Cutting tool durability when stainless steel is machined
Autoři: Ismailov, Nazirjon
Vedoucí práce/školitel: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39058
Klíčová slova: austenitická nerezová ocel;tvorba nárůstku;trvanlivost;rovinné frézování;3d tisk;3d tisk;fréza;aditivní technologie
Klíčová slova v dalším jazyce: austenitic stainless steel;bue formation;tool life;face milling;3d print;3d printing;milling cutter;additive manufacturing
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá obráběním austenitických nerezových ocelí s karbidovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Hlavním úkolem je stanovit tvorbu nárůstku na břitu, opotřebení břitu a porovnat dva rozdílně druhy fréz, kde je jedna fréza vyrobena metodou DMLS. Výsledky této práce budou v budoucnu využity pro další výzkum. 
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with machining of austenitic stainless steels with carbide inserts. The main task is to determine build-up edge (BUE) formation and other type of wear on the cutting edge and to compare two different milling cutters performance where one milling cutter is made using 3D DMLS technique. The results of this work will be used for further researches in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Ismailov.pdfPlný text práce10,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP_Ismailov.PDFPosudek vedoucího práce256,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP_Ismailov.PDFPosudek oponenta práce810,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby_Ismailov.PDFPrůběh obhajoby práce172,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39058

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.