Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHofmanová, Kateřina
dc.contributor.refereePokorová Markéta, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-14
dc.date.accessioned2020-08-24T11:41:44Z-
dc.date.available2017-12-6
dc.date.available2020-08-24T11:41:44Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-1
dc.identifier76590
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39091
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřená na zpracování analyticko-syntetické metody čtení v učebnicích od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, Fraus a Studio 1+1. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, je věnována historickému vývoji slabikáře a vysvětlení metod čtení. V praktické části práce bylo provedeno srovnání učebnic českého jazyka pro 1. ročník od zmíněných nakladatelství podle vlastních kritérií. Všechna uvedená nakladatelství se ve svých publikacích držela postupného vyvozování písmen a hlásek a respektovala tři po sobě jdoucí období výuky čtení analyticko-syntetickou metodou. Další částí byl dotazník pro učitele 1. tříd. Cílem dotazníku bylo zjistit požadavky učitelů na učebnice. Výsledky šetření prokázaly, že současné moderní publikace splňují očekávání učitelů.cs
dc.format75 s. (93 327 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalyticko-syntetická metoda čtenícs
dc.subjectslabikářcs
dc.subjectčeský jazykcs
dc.subjectučebnicecs
dc.subjectelementární čtenícs
dc.subjectstruktura a analýza učebnicecs
dc.subject1. stupeňcs
dc.titleZpracování analyticko-syntetické metody čtení v učebnicích od nakladatelství Fraus, Nová škola a Studio 1+1cs
dc.title.alternativeA study of analytic-synthetic method of reading based on text books published by three different publishers: Fraus, Nová skola a Studio 1+1en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on processing of analytical-synthetic method of reading in textbooks by publishing house NOVÁ ŠKOLA, Fraus and Studio 1 + 1. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part is devoted to the historical development of the spelling books and the explanation of the reading methods. In the practical part of the thesis, a comparison of Czech language textbooks was made. They were the textbooks for kids in their first year of primary school by the mentioned publishing houses and the comparison was made based on my own criteria. All the publishing houses follow the gradual deduction of letters and sounds in their publications and they respect the three consecutive periods of reading by analyticalsynthetic method. The next part was a questionnaire for teachers of the first year in primary schools. The aim of the questionnaire was to find out the teachers' requirements for textbooks. The results of the survey showed that current modern publications meet teachers' expectations.en
dc.subject.translatedanalytical-synthetic method of readingen
dc.subject.translatedsyllabusen
dc.subject.translatedczech languageen
dc.subject.translatedtextbooksen
dc.subject.translatedelementary readingen
dc.subject.translatedstructure and analysis of textbooken
dc.subject.translated1st levelen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hofmanova_Katerina.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
hofmanova_pokorova.pdfPosudek oponenta práce69,36 kBAdobe PDFView/Open
hofmanova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce35,8 kBAdobe PDFView/Open
hofmanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce270,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.