Název: Elektromagnetická kompatibilita energetických zařízení
Další názvy: Electromagnetic compatibility power equipment
Autoři: Uzel, Martin
Vedoucí práce/školitel: Laurenc, Jiří
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3912
Klíčová slova: elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetická imunita;zkouška odolnosti;rušivé vlivy
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic kompatibility;electromagnetic immunity;imunity test;disturbing influences
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá elektromagnetickou kompatibilitou energetických zařízení. Práce pojednává o rušivých vlivech v elektroenergetických zařízeních a principech ověřování odolnosti elektrických zařízeních proti rušivým vlivům. V práci je zpracováno kontrolní měření elektromagnetické imunity na reálném zařízení, které bude použito v provozu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is concerned with the electromagnetic compatibility of power equipment. Thesis deals with disturbing influences in the power equipments, the immunity verification principles against disturbing influences of power equipment. In this thesis the control measurement of electromagnetic immunity on the real equipment, which will be used in industry operation is compiled.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin Uzel - Elektromagnetika kompatibilita energetickych zarizeni.pdfPlný text práce4,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047094_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047094_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047094_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3912

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.