Title: Elektromagnetická kompatibilita energetických zařízení
Other Titles: Electromagnetic compatibility power equipment
Authors: Uzel, Martin
Advisor: Laurenc, Jiří
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3912
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetická imunita;zkouška odolnosti;rušivé vlivy
Keywords in different language: electromagnetic kompatibility;electromagnetic immunity;imunity test;disturbing influences
Abstract: Diplomová práce se zabývá elektromagnetickou kompatibilitou energetických zařízení. Práce pojednává o rušivých vlivech v elektroenergetických zařízeních a principech ověřování odolnosti elektrických zařízeních proti rušivým vlivům. V práci je zpracováno kontrolní měření elektromagnetické imunity na reálném zařízení, které bude použito v provozu.
Abstract in different language: This diploma thesis is concerned with the electromagnetic compatibility of power equipment. Thesis deals with disturbing influences in the power equipments, the immunity verification principles against disturbing influences of power equipment. In this thesis the control measurement of electromagnetic immunity on the real equipment, which will be used in industry operation is compiled.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Uzel - Elektromagnetika kompatibilita energetickych zarizeni.pdfPlný text práce4,13 MBAdobe PDFView/Open
047094_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,79 kBAdobe PDFView/Open
047094_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,2 kBAdobe PDFView/Open
047094_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.