Název: Modely stárnutí elektroizolačních materiálů
Další názvy: Electrical insulation aging models
Autoři: Pavlíček, Marek
Vedoucí práce/školitel: Trnka, Pavel
Oponent: Souček, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3914
Klíčová slova: stárnutí izolantů;matematický model;elektrické trsy;tepelné stárnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: aging of insulating systems;mathematical model;electrical treeing;thermal aging
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je popsat procesy a účinky degradačních procesů, které probíhají během technického života v elektroizolačních materiálech. Dále uvést matematické modely popisující život elektroizolačních materiálů. Poslední část diplomové práce je zaměřena na popsání degradačního jevu matematickou funkcí a aplikovat ji na poskytnutá data.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is to describe the processes and effects of degradation processes that take place during the technical life of electrical insulation materials. In addition to state mathematical models describing the life of electrical insulation materials. The last part of this thesis is focused on describing the degradation phenomenon mathematical functions and apply it to the provided data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Marek Pavlicek.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047097_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047097_oponent.pdfPosudek oponenta práce472,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047097_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3914

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.