Title: Modely stárnutí elektroizolačních materiálů
Other Titles: Electrical insulation aging models
Authors: Pavlíček, Marek
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Souček, Jakub
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3914
Keywords: stárnutí izolantů;matematický model;elektrické trsy;tepelné stárnutí
Keywords in different language: aging of insulating systems;mathematical model;electrical treeing;thermal aging
Abstract: Předmětem této diplomové práce je popsat procesy a účinky degradačních procesů, které probíhají během technického života v elektroizolačních materiálech. Dále uvést matematické modely popisující život elektroizolačních materiálů. Poslední část diplomové práce je zaměřena na popsání degradačního jevu matematickou funkcí a aplikovat ji na poskytnutá data.
Abstract in different language: The subject of this thesis is to describe the processes and effects of degradation processes that take place during the technical life of electrical insulation materials. In addition to state mathematical models describing the life of electrical insulation materials. The last part of this thesis is focused on describing the degradation phenomenon mathematical functions and apply it to the provided data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Marek Pavlicek.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
047097_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,99 kBAdobe PDFView/Open
047097_oponent.pdfPosudek oponenta práce472,58 kBAdobe PDFView/Open
047097_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.