Title: Starověký Egypt ve světle výzkumů našich egyptologů
Other Titles: Ancient Egypt in the clarification of researches by our Egyptoogists
Authors: Cinke, Radek
Advisor: Kumpera Jan, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39149
Keywords: abúsír;egyptologie;chrám;hrobka;výzkum;nález;pyramida
Keywords in different language: abusir;egyptology;temple;tomb;research;finding;pyramid
Abstract: Egyptologie patří dlouhodobě k nejúspěšnějším vědeckým oborům v naší zemi. V roce 2018 uplynulo již 60 let od založení egyptologického ústavu. Rok 2019 je rokem 100 let od počátku výuky egyptologie u nás. V práci je popsána nejstarší historie Egypta do období 5. dynastie Staré říše, ne-boť lokalita České archeologické koncese v Abúsíru byla založena právě v tomto období. Text se věnuje okolnostem založení Československého, později Českého egypto-logického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Práce se věnuje i nejvýznamnějším osobnostem ústavu. Ve dvou částech jsou popsány největší objevy našich egyptologů, a to pro období 1958-1998, ale i nejnovější z let 1998-2018. Závěrečná kapitola popisuje zákulisí práce egyptologů.
Abstract in different language: Egyptology is one of the most successful science fields in our country. In 2018, 60 years have passed since the establishment of the Institute of Egyptol-ogy. And in the year 2019 it is 100 years from the beginnings of teaching Egyptology in Czech Republic. This work is describing the oldest history of Egypt until the 5. Dynasty of The Old Empire, because locality of Czech archaeological concession in Abusir was estab-lished at that time. This text deals with circumstances around foundation of Czechoslovakian, later Czech Institute of Egyptology Charles University Faculty of Arts. This work is also refer-ring to most important personalities of this Institute. First part of this work is about period 1958-1998, the second half is referring to a newer period from the year 1998 to 2018. Final chapter is about backstage of anthropologist's work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_final.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Cinke V.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Cinke O.pdfPosudek oponenta práce609,23 kBAdobe PDFView/Open
Cinke P.pdfPrůběh obhajoby práce221,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.