Title: Návrh SCADA/HMI systému plavební komory
Other Titles: SCADA/HMI system design of ship lock
Authors: Krejzar, Karel
Advisor: Basl, Jiří
Referee: Kostohryz, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3916
Keywords: SCADA/HMI;InTouch;plavební komora;vizualizace
Keywords in different language: SCADA/HMI;InTouch;ship lock;visualization
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu SCADA/HMI systému plavební komory. Zaměřuje se převážně na návrh monitorovacího systému v prostředí InTouch Development. Z hlediska technologie popisuje princip plavební komory včetně jejího ovládání. Poskytuje ucelený pohled na postup řešení reálné zakázky od návrhu, tvorby aplikace, až po fázi zkoušek a finálního předání funkčního celku. V praktické části je vytvořený a zdokumentovaný samotný aplikační software.
Abstract in different language: The thesis describes the process of design of a SCADA/HMI system representing the ship lock. It is focused on the design of monitoring system in the InTouch Development application environment. In terms of technology it describes the principles of the ship lock including its control. The thesis provides overview on the whole chain of activities within a real commercial contract from the initial design, implementation, testing up to the final release of in the production environment. The practical part contains the application software and its documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Karel_Krejzar_Navrh_SCADA_HMI_systemu_plavebni_komory.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
047099_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,79 kBAdobe PDFView/Open
047099_oponent.pdfPosudek oponenta práce417,28 kBAdobe PDFView/Open
047099_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce248,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.