Název: Návrh SCADA/HMI systému plavební komory
Další názvy: SCADA/HMI system design of ship lock
Autoři: Krejzar, Karel
Vedoucí práce/školitel: Basl, Jiří
Oponent: Kostohryz, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3916
Klíčová slova: SCADA/HMI;InTouch;plavební komora;vizualizace
Klíčová slova v dalším jazyce: SCADA/HMI;InTouch;ship lock;visualization
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu SCADA/HMI systému plavební komory. Zaměřuje se převážně na návrh monitorovacího systému v prostředí InTouch Development. Z hlediska technologie popisuje princip plavební komory včetně jejího ovládání. Poskytuje ucelený pohled na postup řešení reálné zakázky od návrhu, tvorby aplikace, až po fázi zkoušek a finálního předání funkčního celku. V praktické části je vytvořený a zdokumentovaný samotný aplikační software.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes the process of design of a SCADA/HMI system representing the ship lock. It is focused on the design of monitoring system in the InTouch Development application environment. In terms of technology it describes the principles of the ship lock including its control. The thesis provides overview on the whole chain of activities within a real commercial contract from the initial design, implementation, testing up to the final release of in the production environment. The practical part contains the application software and its documentation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Karel_Krejzar_Navrh_SCADA_HMI_systemu_plavebni_komory.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047099_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047099_oponent.pdfPosudek oponenta práce417,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047099_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce248,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3916

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.