Název: Možnosti využití stlačeného vzduchu pro akumulaci elektrické energie
Další názvy: Possibilities of using compressed air for electricity accumulation
Autoři: Vágner, Ivo
Vedoucí práce/školitel: Beneš, Jan
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3920
Klíčová slova: stlačený vzduch;akumulace elektrické energie;přečerpávací vodní elektrárna;automobil na stlačený vzduch
Klíčová slova v dalším jazyce: compressed air;energy storage;pumped storage hydropower plant;compressed air car
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s různými možnostmi akumulace elektrické energie, především však s využitím stlačeného vzduchu pro akumulaci elektrické energie. Práce je zaměřena především na velkoobjemové akumulace energie jako je systém CAES (využívající stlačený vzduch) a PVE (využívající vodu). Závěrečná část je věnována automobilu, který využívá stlačený vzduch ke svému pohonu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this master thesis is to acquaint the reader with the possibilities of accumulation of the electrical energy, but above all with the use of compressed air for electric energy accumulation. The thesis is mainly focused on large-scale energy storage, such as CAES system (using compressed air) and PSH (using water). The final section is devoted to a car that uses compressed air to propel the vehicle.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vagner_Ivo.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047111_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047111_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047111_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce230,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3920

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.