Title: Tvorba učebnic pro výuku cizích jazyků: problematika použitelnosti
Other Titles: Developing language teaching materials: A usability testing study
Authors: Dzugkoeva, Oxana
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39215
Keywords: jazykové učebnice;použitelnost;tvorba učebnic;design jazykových učebnic
Keywords in different language: foreign language teaching materials;textbooks design;usability;usability testing
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá otázkou tvorby učebnic pro výuku cizích jazyků. Práce poskytuje obecné informace o využití jazykových učebnic ve výuce. Větší pozornost je věnována evaluaci a adaptaci výukových materiálů. Práce mimo jiné rozebírá otázky důležitosti grafického designu v oblasti tvorby jazykových učebnic. Cílem výzkumu prováděného pomocí testování použitelnosti bylo objevit způsob, kterým grafický design podporuje navigaci skrz jazykovou učebnicí. Za účelem výzkumu byla použita učebnice ruského jazyka pro střední školy. Závěry výzkumu ukazují, že konzistentní využití grafických prvků jako např. barev, infografiky, piktogramů, záhlaví a nadpisků přispívá k přístupnosti výukových materiálů.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of language teaching materials development. Theoretical background covers information regarding commercial teaching materials use, their evaluation and adaptation. Additionally, it presents importance of textbook graphic design and usability testing. The aim of the research carried out by means of usability testing was to assess how the design supports navigation within a foreign language coursebook. For the purposes of testing, a Russian language coursebook was chosen. In order to avoid any influence by the language used in the coursebook, a group of neither Czech, nor Russian speakers was selected. The research results indicate that design tools, such as colour, headings and infographics contribute to accessibility of instructional materials if used consistently. They support navigation and help users to identify individual segments within the coursebook.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzugkoeva Oxana_DP.pdfPlný text práce616,41 kBAdobe PDFView/Open
Obh_Dzugkoeva.pdfPrůběh obhajoby práce400,15 kBAdobe PDFView/Open
dzugkoev_ved_kleck.pdfPosudek vedoucího práce702,73 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Reyn_Dzugk.pdfPosudek oponenta práce404,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.