Název: Metody optimalizace generovaného kódu pro software automatické převodovky
Další názvy: Generated code optimization methods for automatic gearbox software
Autoři: Raděj, Jan
Vedoucí práce/školitel: Balda Pavel, Ing. Ph.D.
Oponent: Štětina Milan, Ing.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39265
Klíčová slova: targetlink;simulink;matlab;auto-kód;optimalizace;mikro kontrolér;automatická převodovka;datafield parametr
Klíčová slova v dalším jazyce: targetlink;simulink;matlab;auto-code;optimization;micro controller;automatic transmission;datafield parameter
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem pravidel modelování za účelem generování efektivnějšího kódu pro řídicí jednotku automatické převodovky do nákladních vozidel. První část práce obsahuje stručný popis použitých softwarových nástrojů a pravidel programování používaných v automobilovém průmyslu. V další části je provedena analýza hardwarových prostředků řídicí jednotky a je popsán způsob generování zdrojového kódu. Následující kapitola práce je věnována způsobům měření zátěže procesoru, zajištění validace měření a jeho následnému zpracování. V závěrečné části jsou navrženy optimalizační metody modelování, ve smyslu nejnižší zátěže procesoru, dále je provedena jejich analýza a zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is designing modeling rules for generating more efective code for electronic control unit for a truck automatic transmission. The first part of the thesis contains a short description of used software tools and there is also description of programming rules for automotive. In the next part an analysis of hardware resources of electronic control unit was made and there is a description of how to generate code. The next chapters of thesis describes ways how to measure runtime load on the processor, how to ensure measurement validity and how to proces measurements. In the final part optimize methods are designed for modeling in the terms of the lowest ECU load and analyzis of the methods is performed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Radej.pdfPlný text práce5,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
radej-v.pdfPosudek vedoucího práce706,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
radej-o.pdfPosudek oponenta práce632,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
radej-p.pdfPrůběh obhajoby práce317,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39265

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.