Název: Nedestruktivní zkoušení zařízení jaderných elektráren elektrickými metodami
Další názvy: Non-destructive testing of the equipments of nuclear power station by electrical methods
Autoři: Jelínek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Pihera, Josef
Oponent: Prosr, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3927
Klíčová slova: NDT;sonda;ultrazvuk;vířivé proudy
Klíčová slova v dalším jazyce: NDT;probes;ultrasound;eddy currents
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá nedestruktivním zkoušením zařízení jaderných elektráren elektrickými metodami. Popisuje základní metody zkoušení a prakticky prokazuje jejich vhodnost k detekci určitého typu vady. Dále se zabývá možnostmi automatizovaného zkoušení a požadavky na nedestruktivní zkoušení z hlediska norem a směrnic.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis deals with the non-destructive testing of the equipments of nuclear power station by electrical methods. It describes basic test methods and practically demonstrates their suitability to sense of the specific type of defect. It also deals with the possibilities of automated testing and the requirements on the non-destructive testing with respect to rules and directives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_JELINEK.pdfPlný text práce6,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047118_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047118_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047118_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce135,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3927

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.