Title: Geocaching ve výuce zeměpisu pro SŠ
Other Titles: Geocaching in the high school geography
Authors: Jeřábková, Lenka
Advisor: Kuberská Markéta, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39276
Keywords: geocaching;cache;metoda didaktické hry;vzdělávání;experiment
Keywords in different language: geocaching;cache;game in education;education;experiment
Abstract: Diplomová práce se zabývá možnostmi využití geocachingu ve výuce zeměpisu a jeho přínosem pro vzdělávání. Cílem práce je představit geocaching jako hru vhodnou a přínosnou pro výuku zeměpisu na středních školách a gymnáziích, za tímto účelem byl proveden experiment, který měl za úkol objasnit efektivitu geocachingu ve výuce. Pro zjištění přístupu učitelů ke geocachingu ve výuce bylo provedeno dotazníkové šetření, které dále zjišťovalo, zda učitelé někdy geocaching ve výuce opravdu použili. Práce obsahuje shrnutí a zhodnocení jednotlivých cache s fyzicko-geografickým tématem v okrese Plzeň-město.
Abstract in different language: This work is about possibilities of using geocaching in the education of geography and its benefits for education. The aim of the thesis is to introduce geocaching as a game suitable and useful for teaching geography at secondary schools. For this purpose was carried out an experiment to clarify the effectiveness of geocaching in teaching. In order to find teachers' access to geocaching in the classroom, was a carried out a questionnaire survey, which investigated whether teachers have ever used geocaching in education. This work contains a summary and evaluation of individual caches with physical-geographic theme in the district of Pilsen-city.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jerabkova_Lenka.pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce134,5 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce782,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.