Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuberská Markéta, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorJeřábková, Lenka
dc.date.accepted2019-9-9
dc.date.accessioned2020-08-24T11:43:36Z-
dc.date.available2018-9-14
dc.date.available2020-08-24T11:43:36Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-28
dc.identifier79126
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39276
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možnostmi využití geocachingu ve výuce zeměpisu a jeho přínosem pro vzdělávání. Cílem práce je představit geocaching jako hru vhodnou a přínosnou pro výuku zeměpisu na středních školách a gymnáziích, za tímto účelem byl proveden experiment, který měl za úkol objasnit efektivitu geocachingu ve výuce. Pro zjištění přístupu učitelů ke geocachingu ve výuce bylo provedeno dotazníkové šetření, které dále zjišťovalo, zda učitelé někdy geocaching ve výuce opravdu použili. Práce obsahuje shrnutí a zhodnocení jednotlivých cache s fyzicko-geografickým tématem v okrese Plzeň-město.cs
dc.format128 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgeocachingcs
dc.subjectcachecs
dc.subjectmetoda didaktické hrycs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectexperimentcs
dc.titleGeocaching ve výuce zeměpisu pro SŠcs
dc.title.alternativeGeocaching in the high school geographyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is about possibilities of using geocaching in the education of geography and its benefits for education. The aim of the thesis is to introduce geocaching as a game suitable and useful for teaching geography at secondary schools. For this purpose was carried out an experiment to clarify the effectiveness of geocaching in teaching. In order to find teachers' access to geocaching in the classroom, was a carried out a questionnaire survey, which investigated whether teachers have ever used geocaching in education. This work contains a summary and evaluation of individual caches with physical-geographic theme in the district of Pilsen-city.en
dc.subject.translatedgeocachingen
dc.subject.translatedcacheen
dc.subject.translatedgame in educationen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedexperimenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jerabkova_Lenka.pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce134,5 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce782,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.