Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuberská Markéta, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHercík, Radim
dc.date.accepted2019-6-11
dc.date.accessioned2020-08-24T11:43:36Z-
dc.date.available2018-9-14
dc.date.available2020-08-24T11:43:36Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier79154
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39277
dc.description.abstractHlavním přínosem této diplomové práce je vytvoření terénní exkurze zaměřené na výuku hydrologie a meteorologie na základní škole. Tato exkurze může být jinými pedagogy použita jako vzor či inspirace pro realizaci podobné exkurze touto výukovou metodou nebo nového experimentu. Ve výsledcích této práce je také porovnání efektivity terénní exkurze v porovnání se standardní výukou. Vše je přehledně zaznamenáno v grafech a tabulkách. K dosažení cíle byla použita metoda experimentu, která porovnává dva naprosto rozdílné výukové průběhy. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že ve většině oslovených základních škol neprobíhá žádný typ terénní exkurze zaměřené na hydrologii a meteorologii.cs
dc.format96 s. a 113073 znaků I-VIcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=79154-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthydrologiecs
dc.subjectmeteorologiecs
dc.subjectterénní exkurzecs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectzákladní školacs
dc.titleNávrh a realizace terénního vyučování s využitím hydrometeorologického měření ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeFieldwork education - hydrometeorological measurement in elementary school educationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main benefit of my thesis is the creation of a fieldwork focused on teaching hydrology and meteorology at primary school. This fieldwork can be used by other teachers as model or inspiration for realizing a simile teaching method or a new experiment. The resets of this work also include as sessing the effectiveness of the fieldwork compared to standard teaching. Everything is clearly recorded in tables and charts. To reach the goal, an experiment method was used to kontrast two completely different leasing wals of teaching. Based on a questionnaire survey, I found that this type of the fieldwork does not take place in most of the surveyved primary schools.en
dc.subject.translatedhydrologyen
dc.subject.translatedmeteorologyen
dc.subject.translatedfieldworken
dc.subject.translatedexperimenten
dc.subject.translatedprimaryschoolen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Radim_Hercik_2019tisk.pdfPlný text práce5,24 MBAdobe PDFView/Open
Hercik_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce985,82 kBAdobe PDFView/Open
Hercik_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce976,77 kBAdobe PDFView/Open
Hercik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce186,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.