Název: Využití aktivizačních metod ve výuce tématu plazů na základní škole
Další názvy: Use of activating methods in the topic of reptiles at elementary school
Autoři: Kulek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Vágnerová Petra, Mgr.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39278
Klíčová slova: aktivizační metody;didaktický výzkum;kahoot!;přírodopis;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: activation methods;biology;didactic research;kahoot!;primary school
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá využitím aktivizačních metod ve výuce tématu plazů na základní škole. Zkoumanou aplikací byla platforma Kahoot!, které bylo využito při výuce paralelních tříd sedmých ročníků na 7.ZŠ v Plzni. Cílem bylo zjistit efektivitu využití této aplikace pro opakování již získaných znalostí a definovat, jaké konkrétní využití je nejvhodnější ve výuce tohoto tématu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the use of activation methods in teaching of the topic of reptiles at primary school. The examined application was Kahoot! which was used for teaching of seventh grades at 7. ZŠ v Plzni. The aim of this study was to determine the effectivness of using this application to revise previously acquired knowledge and define what is the most appropriate use in teaching this topic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Kulek.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce544,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulek_oponent.pdfPosudek oponenta práce726,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce149,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39278

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.